Zapowiedziana podczas ostatniej sesji Rady Powiatu przebudowa drogi w Brudzeniu Dużym właśnie startuje. W piątek, 27 października, Starosta Sylwester Ziemkiewicz podpisał umowę z wykonawcą inwestycji.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży - Karwosieki - Nowe Proboszczewice” obejmie odcinek o długości blisko pół kilometra.

W zakres robót wejdą m.in. ścięcie poboczy, regulacja wysokościowa istniejących studzienek kanalizacyjnych, wykonanie warstwy wyrównawczej, przebrukowanie nawierzchni z kostki betonowej.

Wartość zadania to 289.357,50 zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Lipna.

W uroczystym podpisaniu umowy z wykonawcą wzięli udział: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, Sekretarz Powiatu Płockiego Michał Twardy, Radny Powiatu Marcin Piotrowski, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk.

Umowa na kolejną inwestycję drogową podpisana! Tym razem w gminie Brudzeń Duży
Umowa na kolejną inwestycję drogową podpisana! Tym razem w gminie Brudzeń Duży
Umowa na kolejną inwestycję drogową podpisana! Tym razem w gminie Brudzeń Duży
Umowa na kolejną inwestycję drogową podpisana! Tym razem w gminie Brudzeń Duży
Umowa na kolejną inwestycję drogową podpisana! Tym razem w gminie Brudzeń Duży