W dniu 17 listopada w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie kolejnych umów z wójtami gmin powiatu płockiego w ramach których wsparcie finansowe otrzymało 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu płockiego.

Doceniając zaangażowanie strażaków - ochotników jednostek OSP z terenu powiatu płockiego, Starosta Płocki wraz z Zarządem Powiatu i Radą Powiatu zdecydował się ponownie wesprzeć strażaków ochotników z Gminy Bielsk tj. OSP Ciachcin i OSP Leszczyn Szlachecki, Gminy Bulkowo tj. OSP Nadułki, Gminy Bodzanów tj. OSP Wiciejewo oraz Gminy Mała Wieś tj. OSP Stare Gałki  w postaci dotacji celowej z przeznaczeniem na m.in.: nowy sprzęt mający zastosowanie bezpośrednio do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych oraz umundurowanie.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Starosta Płocki - Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz, Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska, członkowie Zarządu Powiatu - Apolinary Gruszczyński oraz Stefan Jakubowski, Radny Powiatu - Bogdan Matczak oraz Burmistrzowie i Wójtowie wraz ze Skarbnikami gmin oraz Druhny i Druhowie z jednostek OSP objętych dofinansowaniem, Pełnomocnik Starosty Płockiego ds. współpracy z OSP -  Krzysztof Olejnicki oraz Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji - Karolina Koper.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz minimalizację skutków zdarzeń losowych Powiat Płocki w dalszym ciągu angażuje się w pomoc jednostkom OSP. Przekazane wsparcie finansowe z pewnością przyczyni się do zwiększenia skuteczności bojowej jednostek, umożliwi szybszą i profesjonalną interwencję przez strażaków przy zapobieganiu, ograniczaniu i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, jak również poważnych awarii.

Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego
Kolejne umowy na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP z terenu powiatu płockiego