14 listopada odbyło się kolejne posiedzenie władz Powiatu Płockiego, podczas którego omówiono najistotniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania samorządu.

W spotkaniu tradycyjnie uczestniczyli: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz oraz Wicestarosta Iwona Sierocka, Członkowie Zarządu Powiatu Bogdan Banaszczak, Apolinary Gruszczyński i Stefan Jakubowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, Sekretarz Powiatu Michał Twardy, Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska oraz Dyrektorzy wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Płocku.

Zarząd pracował m.in. nad przyszłym budżetem, który jak już wiadomo będzie rekordowy i przekroczy kwotę 200 mln zł.

Zapowiada się także rekordowa skala inwestycji drogowych

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marcin Błaszczyk omówił m.in. projekt uchwały w sprawie opinii dla planowanej inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Czermno – Topólno, projekt uchwały w sprawie opinii dla planowanej inwestycji drogowej na budowie ul. Leśnej w Maszewie Dużym oraz w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dokumentację projektową rozbudowy drogi powiatowej Kłaki – Staroźreby.

Ponadto rozmawiano i podejmowano decyzje dotyczące m.in. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeprowadzenie Rowerowego Szlaku Mazowsza „VeloMazowia” przez drogi Powiatu Płockiego, dokonanie remontu w pracowni terapeutycznej w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zakrzewie.

To tylko cześć tematów, którymi zajął Zarząd Powiatu na swoim posiedzeniu, bowiem na liście spraw do omówienia punktów było wiele.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku