Czyste powietrze to bez wątpienia jeden z najważniejszych problemów, z jakim musimy się mierzyć w ostatnich latach i ważny czynnik wpływający na jakość życia mieszkańców całego kraju.

Jakość powietrza ma kluczowe znaczenie dla naszego stanu zdrowia. Zanieczyszczenia zawarte
w powietrzu oddziałują negatywnie na układ krwionośny i oddechowy człowieka, zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwory płuc, gardła czy krtani, prowadzą do szeregu innych chorób, a w następstwie do przedwczesnych zgonów. Dlatego tak ważna jest jego jakość. Niestety, powietrze, którym na co dzień oddychamy na Mazowszu, zawiera wiele zanieczyszczeń zagrażających naszemu zdrowiu. Źródłem tych zanieczyszczeń jest przede wszystkim spalanie paliw w gospodarstwach domowych (używanie złej jakości paliwa oraz eksploatacja nieekologicznych kotłów, pieców
i kominków) oraz transport samochodowy.
Szacuje się, że co roku ok. 6 tys. mieszkańców Mazowsza umiera z powodu złej jakości powietrza. Niestety do najbardziej narażonych grup należą dzieci, również w okresie prenatalnym,
a także osoby z chorobami układu krążenia i układu oddechowego oraz osoby starsze.


Dzień Czystego Powietrza jest to dzień, w którym powinniśmy w szczególny sposób zachęcać do codziennych inicjatyw aby polepszyć jakość powietrza, komfort życia i efektywność energetyczną swojego budynku mieszkalnego, zmniejszyć jego zapotrzebowanie na ciepło przy zachowaniu najlepszych jego standardów cieplnych.

W związku z Dniem Czystego Powietrza, który obchodzimy co roku 14 listopada, podpowiadamy, jak każdy z nas może  przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

 • postaw na termomodernizację (ocieplenie) budynku oraz w energooszczędne rozwiązania
  i urządzenia: żarówki, sprzęt RTV/AGD. Pamiętaj, że dobrze ocieplony budynek zużywa dużo mniej energii, znacznie ograniczając koszty ogrzewania
 • zrezygnuj z rekreacyjnego palenia w kominku
 • używaj opału dobrej jakości
 • nie spalaj śmieci (przedmiotów z plastiku, gumy, elektroniki, sklejek, malowanego lub lakierowanego drewna, płyt wiórowych), liści w ogrodzie, nie wypalaj traw – jest to zabronione!
 • szanuj zieleń, nasadzaj nowe drzewa i krzewy. Drzewa i krzewy produkują tlen i pochłaniają część zanieczyszczeń z powietrza
 • oszczędzaj energię elektryczną. Mniejsze zużycie energii to mniej emisji zanieczyszczeń
 • dbaj o stan przewodów kominowych i wentylacyjnych – korzystaj z przeglądów kominiarskich
 • zamiast jazdy samochodem wybierz spacer, rower lub komunikację miejską
 • prowadź pojazd ekonomicznie (nie hamuj i nie ruszaj gwałtownie), wyłączaj silnik na postoju
 • dbaj o dobry stan techniczny pojazdów

Edukuj i interweniuj!

 • Zapoznaj się z obowiązującymi przepisami i przestrzegaj wynikających z nich zakazów lub obowiązków :
 1. Program Ochrony Powietrza

https://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/nowy-program-ochrony-powietrza-dla-mazowsza-przyjety

 1. "Mazowiecka uchwała antysmogowa"

https://www.powietrze.mazovia.pl/uchwala-antysmogowa/co-musisz-wiedziec-o-uchwale-antysmogowej

 • Reaguj na szkodliwe i nielegalne zachowania (palenie śmieci, odpadów zielonych, wypalanie traw) dzwoniąc do Straży Miejskiej na numer 986.
 • Sprawdzaj jakość powietrza

Jak sprawdzić jakość powietrza ?

Informacje o aktualnym stanie jakości powietrza, o wielkości emisji zanieczyszczeń oraz ewentualnych powiadomieniach dotyczących złej jakości powietrza na danym obszarze zamieszane są na stronach internetowych:

GDZIE SZUKAĆ DOFINANSOWANIA?

Poszukując dofinansowania do wymiany źródeł ciepła należy udać się w pierwszej kolejności do urzędu gminy. Warto śledzić również informacje zamieszczane również na stronach internetowych instytucji krajowych oraz wojewódzkich, związanych z ochroną środowiska, tj:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • Funduszu Termomodernizacji i Remontów;
 • Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027;
 • Banków.

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działający w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) przygotował "Wyszukiwarkę EkoDotacji", która ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje. Jest to ogólnodostępne i darmowe narzędzie dla wszystkich poszukujących finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji! 

Więcej informacji na stronie:

https://ekodotacje.ios.edu.pl/#/beneficiaries/gospodarstwa-domowe/investments/budynki-infrastruktura-sprzet/locations/mazowieckie

Starosta Płocki informuje, iż w większości gmin powiatu płockiego funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach działania punktu przeszkolony pracownik gminy udziela mieszkańcom m. in bezpłatnych porad o programie, zasadach składania wniosku o dofinansowanie, możliwościach uzyskania dofinansowania, a także pomaga w przygotowaniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej, kompletowaniu wymaganych załączników.

DZIAŁAJMY RAZEM DLA CZYSTEGO POWIETRZA!