Kleje do styropianu – pamiętaj o bezpieczeństwie podczas ich stosowania?

Nie od dziś wiadomo, że klej do styropianu jest praktycznym rozwiązaniem, o czym możesz się przekonać podczas prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Powody są proste: preparat ten może znacząco zwiększyć trwałość płyt styropianowych oraz stabilność całej konstrukcji.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że pomimo jego skuteczności nie należy podczas stosowania ignorować aspektów związanych z bezpieczeństwem. Właściwe zrozumienie i przestrzeganie zaleceń producenta jest absolutnie niezbędne, jeśli zależy Ci na tym, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń dla zdrowia zarówno wykonawców, jak i użytkowników budynku.

Kleje do styropianu – o czym należy pamiętać podczas stosowania?

Przed przystąpieniem do klejenia styropianu z użyciem dedykowanego kleju należy zapoznać się z instrukcją obsługi zwyczajowo podaną przez producenta. Zamieszcza się tam m.in. informacje dotyczące:

 • przeznaczenia,
 • czasu schnięcia,
 • możliwych środków ostrożności.

Rzecz jasna, poszczególne kleje do styropianu mogą mieć różne właściwości i wymagania dotyczące aplikacji, dlatego należy uważnie przestrzegać zaleceń producentów.

Jednym z najważniejszych aspektów związanych z bezpieczeństwem jest właściwa wentylacja pomieszczenia, w którym wykonywana jest praca. Kleje do styropianu mają to do siebie, że zawierają lotne składniki chemiczne, które mogą uwolnić się podczas aplikacji oraz suszenia. Brak wentylacji może powodować gromadzenie się szkodliwego dymu w powietrzu, powodując tym samym problemy zdrowotne. Chodzi tu w szczególności o takie konsekwencje jak:

 • podrażnienie dróg oddechowych,
 • zawroty głowy.

Kleje do styropianu – jak przygotować się do pracy?

Jeśli chodzi o kleje do styropianu, wymagane jest stosowanie środków ochrony osobistej; zalecany jest zestaw składający się z takich elementów jak m.in.:

 • rękawice,
 • okulary ochronne,
 • maski przeciwpyłowe.

Rękawiczki chronią skórę przed bezpośrednim kontaktem z klejem, który może powodować podrażnienia bądź reakcje alergiczne. Okulary ochronne mogą zapobiec przypadkowemu przedostaniu się kleju do oczu, co może spowodować poważne obrażenia. Z kolei jeśli chodzi o maski przeciwpyłowe, zapobiegają one wdychaniu szkodliwych oparów i pyłów, które mogą powstawać podczas pracy z klejami.

Last but not least, należy pamiętać o przechowywaniu kleju w odpowiednich warunkach, w tym w szczególności:

 • z dala od źródeł ognia,
 • poza zasięgiem dzieci.

Niewłaściwe warunki przechowywania to czynniki, które mogą spowodować niekontrolowane twardnienie klejów lub uwolnienie szkodliwych substancji chemicznych, zwiększając ryzyko wypadków i zagrożenia dla zdrowia.

Podsumowanie

Podsumowując, klej do styropianu jest skutecznym rozwiązaniem podczas prac remontowo-budowlanych, jednak nie można lekceważyć kwestii bezpieczeństwa. Takie działania jak np.:

 • przestrzeganie zaleceń dotyczących prawidłowego użytkowania,
 • właściwa wentylacja pomieszczeń,
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej,

to działania, które są absolutnie niezbędne, jeśli zależy Ci na zapewnieniu bezpieczeństwa zarówno wykonawców, jak i mieszkańców obiektu. Świadomość zagrożeń oraz stosowanie się do zaleceń producenta to podstawa efektywnej i bezpiecznej pracy przy klejeniu styropianu.