Most Legionów Piłsudskiego zgaśnie w ramach akcji Godzina dla Ziemi
W tę sobotę, o godzinie 20.30, nasze miasto zgaśnie na godzinę, łącząc się z milionami ludzi na całym świecie w symbolicznym geście ochrony naszej planety. Wyłączenie trójkolorowej iluminacji mostu to nie tylko gest solidarności z przyrodą, ale również przypomnienie o wartości ekosystemów rzecznych, które są niezbędne dla naszego wspólnego dziedzictwa i przyszłości.
  1. Akcja "Godzina dla Ziemi" ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony naszej planety.
  2. Wyłączenie iluminacji mostu jest symbolem troski o ekosystemy rzeczne.
  3. Ekosystemy rzeczne są cenne nie tylko ze względu na wodę, ale także na rośliny i zwierzęta, które od nich zależą.
  4. Zachowanie rzek w dobrym stanie jest naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem.

Rzeka, to nie tylko żyła wodna przecinająca nasze miasto, ale przede wszystkim żywy organizm, który jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt. To także miejsce naszego wypoczynku i część naszej codzienności, które zasługuje na szczególną ochronę. Zanieczyszczenie wód, budowle hydrotechniczne i inne działania antropogeniczne doprowadziły do tego, że tylko 1,1% polskich rzek pozostaje w dobrym stanie. To alarmujący sygnał, że nasze dziedzictwo naturalne jest w niebezpieczeństwie.

Włączając się w akcję "Godzina dla Ziemi", wykonujemy więcej niż symboliczny gest. To przypomnienie dla nas wszystkich o potrzebie dbania o naszą planetę każdego dnia, a nie tylko podczas okazjonalnych wydarzeń. Warto pamiętać, że każdy z nas może przyczynić się do ochrony naszej Ziemi, zaczynając od małych kroków, takich jak oszczędzanie wody czy segregacja odpadów. To również okazja, by przemyśleć nasze podejście do natury i zastanowić się, jakie działania możemy podjąć, by pomóc naszym rzekom odzyskać ich naturalne piękno i zdrowie.


Wg inf z: Urząd Miasta w Płocku