Młodzi z Jagiełły dla zielonego miasta: Strajk pod ratuszem w trosce o klimat
Zmiany klimatyczne na naszych oczach: Młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły wychodzi na ulice, domagając się działań na rzecz ochrony środowiska. Ich postulaty i odpowiedź miasta na wezwanie do zrównoważonego rozwoju.
  1. Uczniowie lokalnego liceum aktywnie włączają się w walkę o lepszą przyszłość klimatyczną, organizując strajk.
  2. Prezydent miasta odpowiada na postulaty młodzieży, podkreślając konieczność wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.
  3. Wśród propozycji młodych aktywistów znalazły się m.in. termomodernizacja budynków i ochrona miejsc zielonych.
  4. Samorząd realizuje projekty proekologiczne, w tym termomodernizację i nasadzenia zieleni, wspierane środkami od lokalnych przedsiębiorstw.

W obliczu nieustannie postępujących zmian klimatycznych, młodzi mieszkańcy naszego miasta nie pozostają obojętni. Grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły postanowiła dać wyraz swojemu niepokojowi, organizując Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Ich inicjatywa to silny sygnał dla władz i społeczności, że czas na zmiany jest teraz.

Podczas piątkowego zgromadzenia przed ratuszem, młodzi aktywiści przedstawili szereg postulatów, mających na celu adaptację miasta do zmieniających się warunków klimatycznych. Wskazali na potrzebę termomodernizacji budynków, ochrony miejsc zielonych oraz współpracy z lokalnymi przedsiębiorstwami na rzecz zielonej inicjatywy.

Prezydent miasta, Andrzej Nowakowskich, w odpowiedzi na apel młodzieży, podkreślił: Klimat się zmienia i trzeba zrobić wszystko, żeby zatrzymać te zmiany. Płock jest tylko jednym małym punktem na mapie świata, jeśli jednak każdy z nas będzie wdrażał choćby drobne zmiany, to szansa na globalną zmianę będzie rosła z każdym dniem. Prezydent zaznaczył również, że miasto nie stoi w miejscu, realizując projekty proekologiczne, w tym termomodernizację budynków publicznych, instalację paneli fotowoltaicznych oraz tworzenie zbiorników retencyjnych.

Młodzi aktywiści zwrócili uwagę na konieczność ochrony unikatowych krajobrazów oraz zaproponowali zwiększenie liczby kursów autobusów miejskich, aby ułatwić dostęp do centrum bez konieczności korzystania z samochodów. Ich działania spotkały się z pozytywnym odzewem samorządu, który potwierdził realizację wielu inicjatyw zgodnych z postulatami młodzieży, w tym współpracę ze spółką Orlen na rzecz dodatkowych nasadzeń zieleni.

Wspólne działania na rzecz ochrony klimatu pokazują, że dialog między pokoleniami może przynieść konkretne i pozytywne efekty dla całej społeczności. Inicjatywy takie jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny są dowodem na to, że młode pokolenie jest gotowe wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość naszej planety, wywierając presję na podejmowanie działań prośrodowiskowych na poziomie lokalnym i globalnym.


Źródło: Urząd Miasta w Płocku