Trawy łąkowe — bezcenne źródło paszy

Chów przeżuwaczy wiąże się z koniecznością zapewnienia dostępności paszy objętościowej przez cały rok. W okresie jesienno-zimowym może być to sianokiszonka lub kiszonka z kukurydzy. Podczas intensywnego okresu wegetacji do tego celu wykorzystywana jest biomasa z łąk i pastwisk. Łąki użytkowane są kośnie, natomiast na pastwiskach prowadzony jest wypas zwierząt.

Przeznaczenie łąk

Z racji sposobu użytkowania na łąkach nie prowadzi się wypasu zwierząt, czyli biomasa z nich zebrana musi być odpowiednio zabezpieczona i podana zwierzętom. Zebrana z łąki pasza może być bezpośrednio podawana zwierzętom, jednak w praktyce takie działanie nie jest zbyt częste. Łaki z reguły wykorzystywane są jak źródło surowca do produkcji siana lub sianokiszonki.

Przygotowując sianokiszonkę, warto pamiętać o zastosowaniu zakiszacza Silomax, który przyspieszy proces fermentacji bakterii kwasu mlekowego oraz będzie wpływał na zwiększenie strawności i smakowitości przygotowywanej paszy objętościowej.

Łaki są z reguły zielonymi użytkami trwałymi, które przy zastosowaniu dobrego materiału siewnego mieszanek traw, będą zadowalająco plonować przez okres 4-5 lat.

Mieszanki traw na łąki

Każdy z gatunków roślin włączanych jako składnik mieszanki traw łąkowych, jest analizowany pod kątem przydatności w żywieniu zwierząt oraz "zachowania" w runi. Na podstawie wieloletniego doświadczenia w przygotowaniu materiału siewnego oraz dzięki współpracy ze specjalistami w dziedzinie żywienia zwierząt, firma Osadkowski rekomenduje dwa produkty:

  • MILK UP MKŁBM jest to Mieszanka Kośno-Łąkowa Bez Motylkowych, jej skład został opracowany z myślą o wieloletnim wykorzystaniu na glebach o mniejszym potencjale plonowania. Ma bardzo wysoką odporność na suszę i dużą wartość energetyczną, biorąc pod uwagę brak w niej roślin motylkowych. Rekomendowana norma wysiewu to 35-40 kg/ha, a siew należy przeprowadzić w okresie od marca do połowy września
  • MILK UP MKŁ- Mieszanka Kośno-Łąkowa, która w przeciwieństwie do MKŁBM zawiera w swoim składzie strączkowe drobnonasienne (koniczynę łąkową i koniczynę szwedzką). Przez co ma również większą wartość energetyczną i zawartość białka. Z racji udziału roślin motylkowych rekomendowana jest na nieznacznie lepsze stanowiska. Zalecany termin siewu przypada od marca od połowy września, a norma wysiewu kształtuje się na poziomie 35-40 kg/ha.

Tutaj https://osadkowski.pl/material-siewny/trawy-lakowe--c-001148 znajdują się szczegółowe informacje związane z trawami łąkowymi z linii MILK UP.