Inwestycje w kanalizację deszczową na Radziwiu: rusza budowa nowych ulic
Nowe inwestycje w kanalizację deszczową w Radziwiu to nie tylko poprawa infrastruktury, ale także zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, podkreśla, że takie działania są niezbędne, zwłaszcza w obliczu ostatnich intensywnych opadów.
  1. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kapitańskiej, Kotwicznej i Marynarskiej.
  2. Zakończenie prac przewidziane na 25 września.
  3. Poprzednia inwestycja w zbiornik retencyjny.
  4. Łączny koszt inwestycji to 3 mln zł.

W lewobrzeżnej części Radziwia trwa intensywna budowa kanalizacji deszczowej. Realizowane są prace w ulicach Kapitańskiej, Kotwicznej i Marynarskiej, a także ich bocznych odcinkach. W ramach inwestycji powstają kolektory deszczowe, przyłącza wodociągowe i kanalizacja sanitarna. Inwestycja obejmuje także budowę jezdni, chodników z kostki betonowej oraz montaż oświetlenia ulicznego.

Prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, wyjaśnia:

– Ostatnie, gwałtowne opady dowodzą, że musimy inwestować w kanalizację deszczową o dużej przepustowości. I taką inwestycję realizujemy właśnie na Radziwiu.

Projekt rozpoczął się w kwietniu, a zgodnie z umową z wykonawcą, jego zakończenie planowane jest na 25 września. Koszt całej inwestycji wyniesie 3 mln zł.

Warto przypomnieć, że to nie pierwsza taka inwestycja w tej części miasta. W ubiegłym roku zakończono budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Popłacińskiej, który ma pojemność ponad 600 m³. Inwestycja ta, obejmująca także sieć kanalizacji deszczowej, nawierzchnię i oświetlenie ulic Teligi, Żeglarskiej, Szkutniczej oraz łącznika ul. Zielonej z ul. Teligi, znacząco poprawiła bezpieczeństwo Radziwia przed podtopieniami. Zbiornik retencyjny dostarcza również wodę do podlewania terenów zielonych w suchych okresach.

Całkowity koszt tamtej inwestycji wyniósł prawie 11 mln zł, z czego miasto wydało 3,7 mln zł. Reszta środków pochodziła z dofinansowania z Unii Europejskiej oraz budżetu Województwa Mazowieckiego.

Kontynuacja prac nad infrastrukturą deszczową w Radziwiu jest nie tylko odpowiedzią na nagłe zmiany klimatyczne, ale także długofalowym planem poprawy jakości życia mieszkańców. Tego typu inwestycje są kluczowe dla zwiększenia odporności miast na ekstremalne warunki pogodowe i zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom.


Urząd Miasta Płocka