Akademicki Płock zaprasza studentów: kampania promocyjna ruszyła

Miasto Płock zainicjowało kampanię „Akademicki Płock”, promującą lokalne uczelnie i zachęcającą młodych ludzi do studiowania w naszym mieście. To wspólna inicjatywa trzech uczelni i samorządu, mająca na celu pokazanie, że Płock jest przyjaznym miejscem do nauki i rozwoju.

  1. Prezentacja strony internetowej promującej miasto i uczelnie.
  2. Zaangażowanie trzech płockich uczelni.
  3. Plany na reklamę zewnętrzną i promocję.
  4. Wsparcie samorządu dla uczelni od lat.

Podczas konferencji prasowej, prezydent Andrzej Nowakowski zaznaczył, że Płock ma wiele atutów, które mogą przyciągnąć studentów z innych miast. „Chcemy z tą informacją dotrzeć do młodych ludzi spoza naszego miasta, dlatego wspólnie z trzema uczelniami przygotowaliśmy kampanię promocyjno-informacyjną 'Akademicki Płock'” – powiedział prezydent. W konferencji wzięli udział także przedstawiciele uczelni: prof. Maciej Słodki z Akademii Mazowieckiej, prof. Zbigniew Paweł Kruszewski z Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz dr Jacek Wernik z Politechniki Warszawskiej, Filii w Płocku.

Strona internetowa akademicki.plock.eu została zaprezentowana jako główne narzędzie kampanii. Zawiera informacje na temat kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych atrakcji miasta, a także szczegóły oferty edukacyjnej płockich uczelni. Na stronie można znaleźć informacje o akademikach, działalności studenckiej oraz akademickich biurach karier zawodowych. Dodatkowo, przygotowano film promujący miasto i uczelnie, który będzie prezentowany podczas różnych wydarzeń, w tym targów edukacyjnych.

Kampania zakłada również szeroką promocję w mediach zewnętrznych. Na przełomie czerwca i lipca pojawią się billboardy w miastach w promieniu 200 km od Płocka oraz citylighty i plakaty w autobusach komunikacji miejskiej w samym Płocku. To tylko początek działań, które mają na celu zwiększenie świadomości o ofercie edukacyjnej miasta.

Prezydent Nowakowski podkreślił też, że współpraca samorządu z uczelniami trwa od wielu lat i przynosi wymierne korzyści. Miasto wspiera szkoły wyższe finansowo, inwestując w rozwój bazy dydaktycznej, remonty i modernizacje, a także dofinansowując wydarzenia studenckie, takie jak juwenalia. Co roku organizowany jest konkurs „Dyplom dla Płocka”, w ramach którego laureaci otrzymują nagrody za prace dyplomowe dotyczące miasta. Program „Grant na start” wspiera najlepszych kandydatów na studia, a „Granty badawcze” pozwalają na rozwój naukowy pracowników dydaktycznych.

W ciągu ostatnich 13 lat miasto przeznaczyło na te działania ponad 8,8 mln zł, co świadczy o dużym zaangażowaniu samorządu w rozwój edukacji wyższej. Kampania „Akademicki Płock” jest kolejnym krokiem w budowaniu marki edukacyjnej miasta i przyciąganiu nowych studentów.


Opierając się na: UM Płock