Warsztaty o wartościach dla młodzieży w Zagrobie
W Zagrobie odbyły się warsztaty edukacyjne pod hasłem „Młody człowiek w świecie wartości”. Zajęcia te miały na celu wprowadzenie uczniów w tematykę wartości życiowych i były częścią współpracy między Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej a Zespołem Szkół nr 3 im. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Uczniowie klas I-VIII aktywnie uczestniczyli w spotkaniach, które miały miejsce 21 maja.

Inicjatywa warsztatów i ich organizacja w Zagrobie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej nawiązał współpracę z Zespołem Szkół nr 3 w Zagrobie zaledwie dwa tygodnie przed wydarzeniem. Początkowo ośrodek został zaproszony na zebranie rodziców, aby poprowadzić warsztaty edukacyjne zwiększające kompetencje wychowawcze. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej podkreśla: „Współpraca pomiędzy naszymi instytucjami zawiązała się zaledwie 2 tygodnie wcześniej, gdy Placówka zaprosiła Ośrodek na zebranie rodziców, w celu poprowadzenia warsztatów edukacyjnych podnoszących kompetencje wychowawcze”.

Założenia i temat warsztatów

Warsztaty „Młody człowiek w świecie wartości” były skierowane do uczniów w różnym wieku, od klasy I do VIII. Tematyka zajęć została starannie dobrana, aby mogły z niej skorzystać zarówno najmłodsze dzieci, jak i starsza młodzież. Celem warsztatów było zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym poprzez propagowanie uniwersalnych wartości, takich jak miłość, życzliwość, współpraca, odwaga, dom, rodzina i przyroda. Wszystko to ilustrowane było kolorowymi grafikami, które miały na celu pobudzenie wyobraźni i pamięci uczestników.

Przebieg warsztatów i reakcje uczestników

Podczas warsztatów, które odbyły się 21 maja, uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem. Pomimo rozprężenia związanego z końcem roku szkolnego, potrafili skupić się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć. Kierownik Ośrodka zauważył: „Kolejnym krokiem na drodze tej współpracy okazało się nasze spotkanie z uczniami, którzy mimo pewnego rozprężenia związanego z końcówką roku zmobilizowali się do aktywnego udziału w warsztatach”.

Podsumowanie i podziękowania

Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej wyraził wdzięczność dyrektor Marcie Olejnickiej oraz całej społeczności szkolnej za owocną współpracę. Podkreślono, że warsztaty były doskonale zorganizowane, a uczniowie pokazali duże zainteresowanie i zaangażowanie. Kierownik Ośrodka życzył również wszystkim uczestnikom udanych, atrakcyjnych i bezpiecznych wakacji.

Warsztaty w Zagrobie ukazały, jak ważne jest propagowanie wartości życiowych wśród młodzieży. Dzięki takim inicjatywom młodzi ludzie mogą lepiej zrozumieć, jakie znaczenie mają wartości w codziennym życiu i jak mogą one kształtować ich przyszłość.


Źródło: Starostwo Powiatowe Płock