5 października odbyło się w remizie OSP Turza Mała gm. Brudzeń Duży uroczyste przekazanie czeków w kwocie po 5000 zł  dla 3 jednostek z gminy tj. OSP Turza Mała, Żerniki i Suchodół w ramach III edycji Programu Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu i umundurowania.

W spotkaniu uczestniczyli: Iwona Sierocka – Wicestarosta, dh Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu, dh Hilary Januszczyk – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, dh Krzysztof Rygier – członek Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku, Andrzej Dwojnych- wójt gminy Brudzeń Duży, dh Kazimierz Kowalski- komendant gminny, dh Kazimierz Szwech- Wiceprezes Zarządu Gminnego, Radni Gminy, a przede wszystkim Strażacy.

Podczas spotkania wręczono wyróżnienia Starosty Płockiego „Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa w Powiecie Płockim”, oraz podziękowano za pomoc druhów Strażaków podczas Dożynek Wojewódzkich i przekazano im pamiątkowe upominki.  

W swoich wystąpieniach Wicestarosta Iwona Sierocka wraz z dh Lechem Dąbrowskim – Przewodniczącym Rady Powiatu podkreśli ogromną wagę i pracę społeczną strażaków ochotników, którzy kosztem swojego życia prywatnego i rodzinnego pełnią społeczną misję budowania lokalnej społeczności.  Zapewnili, że Ochotnicze Straże Pożarne zawsze mają oparcie w Samorządzie Powiatu Płockiego.

Podobne uroczystości miały też miejsce w Zdworzu, gdzie czeki na zakup sprzętu i umundurowania wręczono w pięknie wyremontowanej remizie, a także w Nowych Łubkach, gdzie Starosta Mariusz Bieniek wsparcie przekazał trzem jednostkom OSP. W spotkaniu uczestniczyli także Karolina Koper Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji i dh Krzysztof Olejnicki.