Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

5 maja za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Płocku, do wszystkich gmin z ternu powiatu trafiły środki dezynfekujące.

Płyny zostaną wykorzystane do dezynfekcji budynków przedszkoli, żłobków oraz punktów przedszkolnych, w związku z ich ponownym uruchomieniem. Środki dezynfekujące pochodziły z Agencji Rezerw Materiałowych, przekazanych do powiatu płockiego przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.