Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

Uroczystości związane z obchodami 229. rocznicy uchwalenia pierwszej w Europie konstytucji  rozpoczęły się 3 maja w płockiej Bazylice Katedralnej mszą świętą pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Mirosława Milewskiego.

W tym roku obchodzone wyjątkowo inaczej. W Katedrze mogło być max. 70 osób, z uroczystej oprawy trzeba było zrezygnować – mimo to niech się świeci 3 maja! Nie ma narodu bardziej wytrwałego w dążeniu do dobra wspólnego i wolności jak Polska!

W imieniu Powiatu Płockiego, hołd poległym bohaterom oddali Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sieorcka oraz Sekretarz Powiatu Michał Twardy.