W piątkowe przedpołudnie w Młodzieżowym Domu Kultury w Płocku odbyło się uroczyste podsumowanie eliminacji powiatowo - miejskich konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Organizatorem konkursu jest Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Nowosielski.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego oraz kształtowanie postaw i świadomości w związku z zatruciem tlenkiem węgla, pożarów w obiektach mieszkalnych wśród młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

W konkursie udział wzięło 103 uczestników we wszystkich grupach tj. szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Finalistami szczebla powiatowego zostali:

Grupa Szkoły Podstawowe

Kategoria film

  1. Film opracowany przez 21 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Ojca św. Jana Pawła II w Słubicach

Kategoria praca plastyczna

  1. Michał Krystecki – Szkoła Podstawowa im. Ojca św. Jana Pawła II w Słubicach

Grupa Szkoły ponadpostawowe

Kategoria praca plastyczna

  1. Kacper Dziekański- Zespół Szkół Specjalnych w Goślicach

Grupa Domy Pomocy Społecznej

Kategoria praca plastyczna

  1. Krzysztof Paul – Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie.

 

Finalistami szczebla miejskiego zostali zaś:

Grupa Szkoły Podstawowe

Kategoria film

Szymon Hutnik, Miłosz Hutnik- Szkoła Podstawowa nr 11 w Płocku

Kategoria praca plastyczna

Piotr Zemło- Szkoła Podstawowa nr 20 w Płocku

Grupa Szkoły ponadpostawowe

Kategoria praca plastyczna

Natalia Ziółtowska – III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Płocku

Grupa Domy Pomocy Społecznej

Kategoria film

Krzysztof Kurczyński, Henryk Grzesiek, Mariusz Marczzewski- Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc”.

W uroczystym podsumowaniu brali udział m.in.: Iwona Sierocka- Wicestarosta, Małgorzata Struzik- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Krzysztof Rygier- Specjalista Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, bryg. Jacek Starczewski - p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Płocku,  Agnieszka Harabasz- Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka, Mariola Dąbrowska- Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Płocku, Eliza Łabrzewska- edukatorka filmowa, Jacek Znyk- plastyk, fotograf, koordynator konkursów plastycznych, st. kpt. Edward Mysera – oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Płocku, bryg. Rafał Szrajber- Naczelnik Wydziału Kontrolno- Rozpoznawczego KM PSP
w Płocku, a przede wszystkim laureaci konkursu wraz z opiekunami.

Nagrody dla laureatów ufundowali Sylwester Ziemkiewicz- Starosta Płocki oraz Andrzej Nowakowski- Prezydent Miasta Płocka. W imieniu władz samorządu powiatowego i miejskiego nagrody wręczali: Iwona Sierocka- Wicestarosta, Małgorzata Struzik- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Agnieszka Harabasz- Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Płocka  oraz bryg. Jacek Starczewski – p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Płocku. Zwycięzcy z każdej kategorii wiekowej będą walczyć w dalszym etapie konkursu.

Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”
Powiatowo - miejskie eliminacje konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”