Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

Szkolenie Wstępne BHP w Warszawie dla nowych pracowników. Skorzystaj z pomocy specjalisty online lub stacjonarnie

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca musi zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zanim dopuści go do wykonywania obowiązków na stanowisku pracy. Szkolenie BHP składa się z instruktażu ogólnego i stanowiskowego. EHS Consulting prowadzi szkolenia wstępne i okresowe na terenie Warszawy i okolic oraz online poprzez platformę do prowadzenia spotkań na żywo. Zapewnij swoim pracownikom niezbędną wiedzą z zakresu BHP zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, aby czuli się bezpiecznie w miejscu pracy.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne BHP z EHS Consulting obejmuje instruktaż ogólny i stanowiskowy. Pozwoli to na przygotowanie pracowników do prawidłowego wykonywania obowiązków na swoim stanowisku pracy. Pracodawca ma obowiązek przeszkolić swojego nowego pracownika jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy.

Pierwsza jego część z pracownikiem służby bezpieczeństwa i higieny pracy lub osoby wykonującej u pracodawcy zadania tej służby. Ramowy program instruktażu obejmuje zasady poruszania się na terenie zakładu pracy, istotę bezpieczeństwa i higieny pracy, zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia, a także podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej i postępowanie w razie wypadku.

Celem pierwszego szkolenia BHP jest zaznajomienie pracownika z przepisami BHP w trakcie minimum 3 godzin prowadzenia zajęć.

Szkolenie BHP okresowe dla pracowników i pracodawców

Kodeks pracy zawiera również informację o obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych z BHP dla pracowników. Przepisy te dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w firmie w ramach umowy o pracę. Są one bardziej rozbudowane w porównaniu do szkoleń wstępnych, organizowanych na samym początku pracy.

Szkolenia Okresowe BHP Warszawa z EHS Consulting, obok wiedzy teoretycznej, są okazją do nabycia również praktycznych umiejętności. Dzięki prowadzeniu zajęć przez specjalistę ds. BHP, kursantom zostanie przekazana aktualna wiedza i przedstawione nowe rozwiązania techniczno - organizacyjne w dziedzinie BHP i udostępnione materiały szkoleniowe, m.in. skrypty, przepisy prawne i zestaw pytań kontrolnych.

Szkolenie BHP tradycyjnie lub online. Wybierz najlepsze rozwiązanie

Zajęcia z EHS Consulting odbywać się mogą za pośrednictwem Internetu lub szkolenia zorganizowanego na terenie zakładu pracy. To od pracodawcy zależy, jaka forma będzie najwygodniejsza dla uczestników. W obu przypadkach będzie to efektywny wykorzystany czas, który zostanie poświęcony na uzupełnienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli zależy Ci na profesjonalizmie, skontaktuj się z EHS Consulting i wybierz dogodny termin szkolenia BHP dla Twoich pracowników. Forma spotkania jest dostosowywana indywidualnie do danej grupy oraz warunków pracy, w jakich przyjdzie pracować jej uczestnikom. Pamiętaj, że szkolenia BHP są zwolnione z podatku VAT, dlatego tym bardziej warto przygotować pracownika do bezpiecznej pracy.