Nowy tydzień zaczął się w Starostwie Powiatowym w Płocku od spotkania z lokalnymi mediami, podczas którego zostały omówione najważniejsze obecnie sprawy dla mieszkańców Ziemi Płockiej.

W konferencji prasowej wzięli udział: Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Dyrektor płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek, Członek Zarządu Powiatu Płockiego Paweł Bogiel, Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski, Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji w Starostwie Powiatowym w Płocku Karolina Koper, Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Kamil Zieliński.

Konferencję rozpoczął Wicemarszałek Piotr Zgorzelski, podkreślając, że bezpieczeństwo powodziowe powiatu płockiego, który jest powiatem nadwiślańskim, pozostaje największą troską samorządowców, społeczników, ludzi zaangażowanych w rozwój Ziemi Płockiej.

Nie bez przyczyny właśnie temu tematowi w dużej mierze poświęcone było poniedziałkowe spotkanie – w piątek, w związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle w powiecie płockim, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz wprowadził pogotowie przeciwpowodziowe dla miast i gmin Wyszogród i Gąbin oraz gmin: Mała Wieś, Bodzanów, Słupno, Słubice i Nowy Duninów.

- Staramy się robić, co można, jednak brak działań systemowych i zaniechanie pogłębiania Wisły powodują, że powódź jest tylko kwestią czasu – mówił Poseł Piotr Zgorzelski. Podał przy tym, że rocznie w rzece na naszym odcinku osadza się ponad 1,5 mln metrów sześciennych namułu, a ostatnio, co było już dwa lata temu, wybrano 170 tys. metrów sześc.

Naprawdę, drodzy rządzący, weźcie się do roboty i nie traktujcie z takim lekceważeniem bezpieczeństwa mieszkańców powiatu płockiego! Od lat nie pogłębiacie Wisły, nie naprawiacie wałów przeciwpowodziowych i nie jesteście w stanie zabezpieczyć potrzeb mieszkańców. Stworzyliście molocha, jakim są Wody Polskie, a ludzie mieszkający nad Wisłą nic z tego nie mają. Mówię to z pełną odpowiedzialnością: za następną powódź odpowiedzialni będą rządzący! – grzmiał Wicemarszałek Piotr Zgorzelski.

Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz zaznaczył, że Wisła jest wizytówką Ziemi Płockiej, ale i ogromnym zagrożeniem. – Prosiliśmy i prosimy Ministerstwo Infrastruktury o pogłębianie rzeki, ale bez rezultatów. W wielu miejscach, m.in. w Kępie Polskiej czy Rakowie, dochodzi do uszkodzeń linii brzegowej, za chwilę może dojść do uszkodzenia wałów – zauważył Starosta.

Na szczęście sytuacja na Wiśle zaczęła się stabilizować, ale nadal jest monitorowana przez wszystkie służby.

Również samorządowcy z nadwiślańskich gmin – Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski i Wójt Gminy Nowy Duninów Mirosław Krysiak - mówili o konieczności regularnych działań systemowych, które zminimalizowałyby ryzyko występowania powodzi.

- Wystarczy kilka lat z taką nadwyżką osadzania się namułu w Wiśle, a będziemy się zastanawiać, nie „czy”, ale „kiedy” znowu będzie powódź – podkreślił pochodzący z również zagrożonego powodzią Radziwia Dyrektor Tomasz Kominek.

Podczas konferencji nie zabrakło przypomnienia o planach państwowej spółki Centralny Port Komunikacyjny, dotyczących przebiegu linii kolejowej przez teren powiatu płockiego. Zarówno Wicemarszałek Piotr Zgorzelski, jak i Starosta Sylwester Ziemkiewicz zaznaczyli, że nie ma i nie będzie zgody na to, by odgórnie, nie wsłuchując się w głos mieszkańców, planować budowę linii kolejowej, która ma przebiegać przez prywatne posesje, cenne przyrodniczo i kulturowo tereny, zniszczyć ład społeczny.

Dlatego powołujemy Radę Społeczną ds. CPK, żeby każdy mieszkaniec powiatu płockiego mógł zgłaszać swoje spostrzeżenia i uwagi – poinformował Starosta Sylwester Ziemkiewicz.

Starosta powiedział o jeszcze jednej niepokojącej sprawie. Chodzi o dofinansowanie rządowe do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP. W ub.r. na liście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znalazło się blisko 500 takich jednostek, w tym dwie z powiatu płockiego. W tym roku lista do dofinansowania zawiera prawie 700 jednostek OSP, ale z powiatu płockiego jest tylko jedna. Starosta Sylwester Ziemkiewicz podkreślił, że jest zawiedziony tym, iż bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Płockiej jest tak traktowane, zwłaszcza, że o wsparcie na zakup takiego samochodu ubiegała się nie jedna OSP z naszego terenu.

W ostatniej części spotkania mówiono jeszcze o inicjatywie Polskiego Stronnictwa Ludowego „Uczciwa Polska”, która zakłada pakiet ustaw mających na celu wsparcie dla własnego mieszkania, brak podatków za dodatkową pracę i możliwość dziedziczenia emerytur.

Wicemarszałek Piotr Zgorzelski poinformował również, że od niedawna funkcjonuje Fundacja im. Mariusza Bieńka, która będzie działała na rzecz młodych mieszkańców Ziemi Płockiej. – Śp. Mariusz Bieniek znał dobrze ten problem, zresztą często rozmawialiśmy o tym, że żadne dziecko nie powinno mieć utrudnionej drogi w zdobywaniu wykształcenia tylko dlatego, że rodzina ma ciężką sytuację materialną. Myślę, że byłby bardzo szczęśliwy z pomysłu utworzenia tego typu fundacji – powiedział Poseł.

 

Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]
Zagrożenie powodziowe, interesujące propozycje ustawowe, obrona własności, nowa fundacja [KONFERENCJA PRASOWA]