Omówienie bieżących spraw, wyznaczenie kierunków działania na najbliższe tygodnie, rozpatrzenie wniosków i projektów uchwał. Tym wszystkim zajmuje się Zarząd Powiatu w Płocku podczas swoich stałych posiedzeń.

Kolejne odbyło się 24 maja 2023 r. Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz Członek Zarządu Powiatu  Apolinary Gruszczyński omówili najważniejsze kwestie dla właściwego funkcjonowania powiatu.

Podczas posiedzenia Zarządowi, tak jak zawsze, towarzyszyli: Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, Sekretarz Powiatu Michał Twardy, Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska.

Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska przedstawiła projekty uchwał w sprawach zmian budżetu powiatu płockiego oraz projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk m.in. omówił temat rozbudowy dróg, przestawił  informacje na temat postępowań przetargowych drogi powiatowej nr 2996 W Łęg Probostwo - Łęg Kościelny, drogi powiatowej nr 2907 W Wyszyna - Ulaszewo, drogi powiatowej nr 2954 W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) – Gródkowo, oraz rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 2929 W Radzanowo – Woźniki z drogą powiatową nr 2928 W, a także drogą gminną wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2929 W Radzanowo- Woźniki.  

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku