W poniedziałek, 28 sierpnia 2023 roku w ramach wyjazdowego posiedzenia Komisji Rewizyjnej Radni Powiatowi odwiedzili Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Placówkę odwiedzili: Przewodnicząca Komisji Radna Izabela Tomaszewska wraz z Wiceprzewodniczącym Komisji Radnym Bogusławem Jankowskim oraz Członkami Komisji Radnymi Marleną Mazurską, Maciejem Jabłońskim w towarzystwie Wicestarosty Iwony Sierockiej oraz Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Płocku Małgorzaty Struzik, Głównej Księgowej Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego Anety Różańskiej - Pikały oraz Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie Joanny Misiakowskiej.

Dyrektor placówki przedstawiła gościom stan przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego. Radni mieli okazję obejrzeć efekty remontów, które wykonano w placówce podczas wakacji oraz zapoznali się z inwestycjami jakie w ostatnim czasie zrealizowano. Odbyło się m.in. malowanie pracowni gastronomicznej, wykonano prace naprawcze na obiektach szkolnych, uporządkowano teren wokół szkoły, wymieniono panele podłogowe i pomalowano pomieszczenia administracyjne.  Planowany jest jeszcze zakup ławek, krzeseł, tablic oraz akcesoriów komputerowych.

ZS w Wyszogrodzie jest najliczniejszą szkołą w Powiecie Płockim, uczniowie do dyspozycji mają zarówno halę sportową, siłownię, boisko, czytelnię oraz stołówkę. Mają także możliwość rozwijania swoich zainteresowań multimedialnych i graficznych w specjalnych pracowniach. Atrakcyjne kierunki nauczania cieszą się dużym zainteresowaniem a wiele projektów edukacyjnych takich jak Erasmus + pozwala odbywać atrakcyjne praktyki zawodowe.

Obecnie szkoła oferuje następujące kierunki kształcenia:

4 letnie Liceum Ogólnokształcące w skład którego wchodzą:

- klasa policyjna

- klasa  politechniczna

- klasa psychologiczna

- klasa vlogerska

- klasa muzyczno - teatralna

5 letnie Technikum :

- Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

- Technik Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

- Technik Pojazdów Samochodowych

- Technik Logistyk

- Technik Rolnik

-Technik Fotografii i Multimediów

3 letnia Branżowa Szkoła I stopnia:

- Mechanik Pojazdów Samochodowych

- Magazynier -Logistyk

- Kucharz

- Rolnik

Aneta Różańska – Pikała natomiast przedstawiła informacje zbiorczą dotyczącą prowadzonych prac i przygotowania szkół Powiatu Płockiego tj. Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku i Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach do nowego roku szkolnego 2023/2024.