„Słubice 2023” - pod takim kryptonimem odbyły się w piątek, 20 października 2023 r.  ćwiczenia przeciwpowodziowe doskonalące siły i środki Powiatu Płockiego na odcinku rzeki Wisły oraz na terenie gminy Słubice.

Pamiętając wydarzenia w roku 2010, kiedy to w Świniarach Wisła przerwała wały i wdarła się na pola i do gospodarstw, niszcząc wszystko co napotkała na swojej drodze. Dziś na terenie gminy Słubice odbyły się ćwiczenia mające na celu zapoznanie i doskonalenie działań podczas ewentualnej powodzi.

Właśnie po to, by być przygotowanym na różne, nawet te najgorsze scenariusze, Powiat Płocki wraz z Komenda Miejską  Państwowej Straży Pożarnej oraz Gminą Słubice zorganizowały wspomniane ćwiczenia.  Największe zagrożenie powodziowe na terenie powiatu występuje w Zycku Polskim, Nowosiadle, Świniarach, Wiączeminie Polskim  i Nowym Troszynie.

Plan działań zakładał m.in.  sprawdzenie zasad alarmowania i dysponowania siłami i środkami Państwowej Straży Pożarnej. Sprawdzono możliwości współdziałania zastępów, umiejętności podczas działań w zakresie budowania obwałowań budynków, wałów przeciwpowodziowych, doskonalono także dowodzenie i kierowanie dużymi działaniami ratowniczymi. Celem było również udoskonalenie systemu łączności pomiędzy jednostkami ochrony przeciwpowodziowej i sprawdzenie elementów Powiatowego Planu Ratunkowego.   

Duże zaniedbania ostatnich lat w kwestii pogłębianiem koryta rzeki Wisły powodują, że zagrożenie narasta. Władze Powiatu Płockiego ciągle apelują do władz państwowych o zintensyfikowanie prac na rzece, czyli jej pogłębianie i wzmocnienie wałów.  

W działaniach uczestniczyli m.in. : Iwona Sierocka Wicestarosta, Bogdan Matczak Radny Powiatu Płockiego i jednocześnie Strażak,  Kamil Zieliński kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Płocku, wydzielone siły i środki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Płockiego.  

   

Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie
Ćwiczenia przeciwpowodziowe w Wiączeminie