W poniedziałek, 23 października, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz podpisał z wykonawcą umowy na realizację kolejnych inwestycji drogowych w powiecie płockim. Tym razem w gminach Staroźreby i Bodzanów.

Już niebawem rozpoczną się prace na odcinkach dróg powiatowych w Bromierzyku (gm. Staroźreby) i Gromicach (gm. Bodzanów). Obydwie inwestycje wykona firma DROG-BET Marcin Głuchowski z Sochaczewa.

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2917W Rogotwórsk – Bromierzyk” zrealizowane będzie na odcinku o długości blisko 700 m. W jego zakres wejdą m.in.: ścięcie i wykonanie poboczy, wymiana przepustu pod koroną drogi, wykonanie warstwy wiążącej. Wartość tej inwestycji to 640.970,22 zł.

Zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo” zrealizowane będzie na odcinku o długości 900 m. W zakres prac wejdą m.in.: profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, wykonanie warstwy wiążącej, ścięcie i wykonanie poboczy. Wartość tej inwestycji to 598 444,20 zł.         

W uroczystym podpisaniu umów wzięli udział: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, właściciel firmy DROG-BET Marcin Głuchowski, Wicedyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Piotr Małecki, Sołtys wsi Bromierzyk, Wiceprezes Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Płockiego, a także Radna Gminy Staroźreby Ewa Piasecka.

Nowe zmodernizowane drogi powiatowe w Bromierzyku i Gromicach
Nowe zmodernizowane drogi powiatowe w Bromierzyku i Gromicach
Nowe zmodernizowane drogi powiatowe w Bromierzyku i Gromicach
Nowe zmodernizowane drogi powiatowe w Bromierzyku i Gromicach
Nowe zmodernizowane drogi powiatowe w Bromierzyku i Gromicach
Nowe zmodernizowane drogi powiatowe w Bromierzyku i Gromicach