We wtorek, 28 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie w Zarządzie Zlewni we Włocławku. Tematem wizyty była ocena stanu przygotowania do sezonu zimowego 2023/2024 – akcji lodołamania.

Podczas spotkania Piotr Feliniak – Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku oraz Grzegorz Wesołowski – Kierownik Obiektu Hydrologicznego we Włocławku przedstawili dotychczasowe działania w zakresie bezpieczeństwa powodziowego, jak również plany w celu poprawy sytuacji powodziowej w dorzeczu środkowej Wisły.

Ponadto uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działaniem lodołamaczy, a także z infrastrukturą stopnia wodnego we Włocławku.

 W spotkaniu brali udział: Sylwester Ziemkiewicz - Starosta Płocki, Radni Powiatu Płockiego: Anna Dębska- Gutkowicz, Bogdan Matczak, Paweł Tokarski, oraz Dyrektor Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Dorota Zakrzewska, Kamil Zieliński – Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego, Krzysztof Rygier – Specjalista w Biurze Spraw Obronnych i  Zarządzania Kryzysowego.

Starosta Płocki oraz Radni zadeklarowali współpracę w działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa powodziowego na terenie Powiatu Płockiego.

 

Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku
Wizyta w Zarządzie Zlewni we Włocławku