Wolność to dar, ale i zadanie – pamięci o bohaterach i bohaterskich czynach, bo bez pamięci nie ma tożsamości i nie ma polskości… 16 października już po raz piąty mury Zespołu Szkół w Gąbinie stały się przestrzenią, w której wspólnie uczczono odzyskanie przez Polskę niepodległości.

W uroczystości udział wzięli: Iwona Sierocka – Wicestarosta Powiatu Płockiego, Krzysztof Jadczak – Burmistrz Miasta                i Gminy Gąbin, Tadeusz Szymańczak –  absolwent i wielki Przyjaciel Szkoły, Kluby Seniora działające w Gąbinie, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie i Przyjaciele Szkoły, którzy nigdy nie zawodzą i zawsze towarzyszą podczas ważnych wydarzeń szkolnych.

Uroczystość otworzyła projekcja filmu pt. „Niezwyciężeni” opowiadającego historię ostatnich polskich 100 lat                            i bohaterską walkę o niepodległość. Po odśpiewaniu przez zebranych Hymnu Narodowego, Dyrektor Jadwiga Irena Milewska powitała przybyłych Gości oraz wprowadziła w atmosferę spotkania.

Gloria victis, gloria victis… – popłynęło z ust młodych aktorów Szkolnego Teatru „Staszek”. Wspaniali, utalentowani uczniowie zaprezentowali spektakl patriotyczny na motywach prozy Elizy Orzeszkowej, który wyreżyserowała Beata Rybnik. Wsparcie muzyczne zapewnili Tomasz Obidowski, Konrad Obidowski oraz Zespół STACH_BAND. Scenografię przygotowała Maria Olszewska, światło Manufaktura Eventu.

Ważnym punktem uroczystości było odczytanie biogramów najważniejszych postaci związanych z niepodległością – „Ojców Niepodległości”, które przybliżyły publiczności Bogumiła Kowalczyk i Maria Olszewska.

Rozwiązany został konkurs historyczny „Moja Niepodległa” skierowany do uczniów Szkół Podstawowych z terenu powiatu płockiego, sochaczewskiego i gostyńskiego oraz młodzieży Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, o laur zwycięzcy rywalizowało ze sobą 130 uczniów. Młodzi twórcy       i pasjonaci historii musieli zmierzyć się z tematyką wydarzeń, które pozwoliły Polsce odzyskać niepodległość. Test wiedzy został opracowany przez dr. Marcina Lichotę, w drugiej części uczniowie musieli wyrazić i uzasadnić swoją opinię na temat: „Za Bohatera Niepodległości uważam…” Serdecznie gratulujemy wyróżnionym i nagrodzonym uczniom.

Nie zabrakło wspólnej biesiady – głównego punktu uroczystości – manifestowania radości podczas śpiewania patriotycznych pieśni.  Goście czynili to z wielkim talentem i zaangażowaniem, ton chóralnym śpiewom nadawał Tomasz Obidowski. Atmosferze wspólnego święta sprzyjał słodki poczęstunek zorganizowany przez Radę Rodziców z Przewodniczącą Iwoną Korpowską.

„Gąbińskie drogi do niepodległości” to projekt realizowany wraz ze Stowarzyszeniem Razem Możemy Więcej – działającym na rzecz Szkoły. Projekt dofinansowany został ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Sylwester Ziemkiewicz – Starosta Płocki. Upominki przygotowało Biuro Niepodległa przy współpracy ze Stowarzyszeniem Razem Możemy Więcej.

Organizatorzy składają podziękowania wszystkim Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi, Rodzicom i Uczniom zaangażowanym w zorganizowanie „Biesiady Patriotycznej”, a w szczególności Pionowi Hotelarskiemu, Zawodowemu, Klubowi „Ośmiu”, Klubowi Fotograficznemu „Pixel”, Stowarzyszeniu „IUVENES”.

Zadanie publiczne „Gąbińskie Drogi do Niepodległości”  dofinansowane ze środków  z budżetu Województwa Mazowieckiego

#Mazowszepomaga

#programywsparcia

#solidarnośćmazowiecka

„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna
„Gąbińskie drogi do niepodległości” – V Biesiada Patriotyczna