Powiat Płocki: 25 lat Samorządu Powiatu Płockiego
Czy można świętować kwartalny sukces samorządności? Powiat Płocki udowadnia, że tak! Oto relacja z gali, która uczciła 25 lat istnienia jednej z najbardziej rozpoznawalnych jednostek samorządowych w Polsce.
  • Uroczyste obchody ćwierćwiecza samorządu Powiatu Płockiego.
  • Wspomnienia i podziękowania dla tych, którzy przyczynili się do rozwoju Powiatu.
  • Odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych osobistości.
  • Rozwój samorządności i siła lokalnej wspólnoty na przestrzeni lat.

Z okazji 25-lecia Samorządu Powiatu Płockiego, który jest symbolem wytrwałości i rozwoju na mapie Mazowsza, odbyła się uroczysta gala w Gąbinie. W piątek 2 lutego, centrum rekreacyjno-szkoleniowe "Żawakol" stało się miejscem spotkań ważnych postaci dla lokalnej społeczności, w tym polityków, przedstawicieli środowisk kulturalnych, oświatowych i biznesowych.

Niezaprzeczalnie, Powiat Płocki, zapoczątkowany reformą administracyjną kraju z 1999 roku, szybko stał się ważnym ogniwem samorządu terytorialnego. Rozwój samorządności był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, którzy z determinacją kształtowali lokalną społeczność. Wśród nich, szczególne miejsce zajmuje pierwszy Starosta Płocki, Michał Boszko, którego wkład w budowanie samorządu jest niezapomniany.

Emocje były widoczne, gdy Przewodniczący Rady Powiatu, Lech Dąbrowski, wyrażał wdzięczność za wspólną pracę i wspominał tych, którzy odeszli, ale mają nieustające miejsce w pamięci powiatowej rodziny. Starosta Płocki, Sylwester Ziemkiewicz, podkreślał wartość ciężkiej pracy i zaangażowania mieszkańców przez te wszystkie lata.

Jubileusz był też okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień, które stanowią symbol uznania dla pracy i zaangażowania na rzecz społeczności. Od Medali Senackich, przez Medale Sejmowe, po Medale Pamiątkowe "Pro Masovia", każde z nich ma na celu uhonorowanie zasłużonych.

25 lat to dopiero początek. Samorząd Powiatu Płockiego stoi przed sobą z wyzwaniami przyszłości, ale patrząc wstecz, można z pewnością stwierdzić, że te lata były czasem owocnej pracy, która przyniosła lokalnej społeczności solidne fundamenty do dalszego rozwoju.


Opierając się na: Powiat Płocki