Start programu Aktywna Szkoła - czas na wnioski dla szkół i samorządów
Nowa inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki, "Aktywna Szkoła", obiecuje rewolucję w sposobie wykorzystania lokalnych obiektów sportowych. To szansa na ożywienie sportowej aktywności wśród uczniów i mieszkańców, z korzyściami przekraczającymi granice szkolnych boisk.
  1. Program "Aktywna Szkoła" startuje z budżetem 335 mln zł.
  2. Udział mogą wziąć wszystkie polskie szkoły publiczne, składając aplikację.
  3. Projekt ma na celu pełniejsze wykorzystanie infrastruktury sportowej.
  4. Ministerstwo Sportu i Turystyki podnosi wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia.

W obliczu niedostatecznego wykorzystania infrastruktury sportowej w polskich szkołach, rządowy program "Aktywna Szkoła" przychodzi z pomocą. Inicjatywa ta, uruchomiona przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, ma na celu stworzenie warunków, które pozwolą na pełniejsze wykorzystanie dostępnych przestrzeni do aktywności fizycznej.

"Szkoły często dysponują odpowiednią infrastrukturą, ale z różnych przyczyn nie była ona do tej pory w pełni wykorzystana. Naszym celem jest zmiana tego stanu rzeczy," podkreśla Sławomir Nitras. Program oferuje nie tylko wsparcie finansowe, ale również profesjonalne wsparcie animatorów, co ma na celu ułatwienie organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, a także ich rodzin.

Zwiększenie liczby godzin pracy dla osób prowadzących zajęcia oraz wzrost wynagrodzeń to jedne z kluczowych rozwiązań, jakie wprowadza "Aktywna Szkoła". To nie tylko szansa na poprawę kondycji fizycznej Polaków, ale również na zintegrowanie społeczności lokalnych wokół wspólnego, zdrowego celu.

Samorządy i szkoły, zainteresowane udziałem w programie, mają czas do 12 kwietnia 2024 r., aby przygotować i złożyć stosowne wnioski. To inicjatywa, która może realnie wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców, zachęcając do większej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Zarządzaniem projektem zajmuje się Fundacja "Orły Sportu", co gwarantuje, że wsparcie trafi tam, gdzie jest najbardziej potrzebne i zostanie wykorzystane w najefektywniejszy sposób. To krok w stronę zdrowszej, bardziej aktywnej przyszłości naszych społeczności.


Na podst. Urząd Miasta w Płocku