Młodzieżowa Rada Powiatu Płockiego na warsztatach w Sejmie RP
Rozwój młodzieży i zaangażowanie lokalnej społeczności stają na czele inicjatyw w Powiecie Płockim. Młodzieżowa Rada Powiatu Płockiego, w ramach swojej pierwszej kadencji, podjęła szereg działań mających na celu nie tylko własny rozwój, ale także aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym. Od warsztatów po wizytę w Sejmie RP - młodzi radni pokazują, że mają głos, który zasługuje na uwagę.
  1. Spotkanie ze Starostą i Wicestarostą Płockim przed wyjazdem.
  2. Wizyta w Sejmie RP i spotkania z politykami.
  3. Szkolenia i warsztaty dla młodzieży.
  4. Tematyka dyskusji: zdrowie psychiczne, globalne ocieplenie, edukacja.

Przed rozpoczęciem swojej przygody, młodzi radni spotkali się ze Starostą Płockim, Sylwestrem Ziemkiewiczem, i Wicestarostą, Iwoną Sierocką, którzy złożyli im życzenia owocnej pracy i rozwoju podczas nadchodzących warsztatów. Ta chwila była znaczącym punktem wyjścia dla młodzieży, która wkrótce miała podjąć ważne kroki w kierunku aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Zajęcia szkoleniowe, które odbyły się już pierwszego dnia w Jachrance, umożliwiły młodzieży lepsze poznanie się nawzajem oraz podjęcie dyskusji na tematy związane z ich przyszłą działalnością w Radzie. Warsztaty poprowadzili doświadczeni samorządowcy, w tym Radni Izabela Tomaszewska i Apolinary Gruszczyński, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, służąc praktycznymi radami.

Następnie, podczas wizyty w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, młodzi radni mieli okazję nie tylko zwiedzić budynek i poznać jego historię, ale także spotkać się z Wicemarszałkiem Sejmu RP, Piotrem Zgorzelskim, oraz Senatorom RP, Bogdanem Klichem. Opiekunem grupy była Karolina Koper, Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku.

Wizyta w warszawskim Sejmie i udział w szkoleniach to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy, ale także moment, w którym młodzież mogła podzielić się swoimi pomysłami dotyczącymi przyszłości Powiatu Płockiego. Dyskutowano na tematy takie jak zdrowie psychiczne młodzieży, problem globalnego ocieplenia, system oceniania w szkolnictwie, a także potrzeba tolerancji odmienności. Młodzi radni pokazali, że mają świeże spojrzenie na problemy społeczne i są gotowi do działania.

Projekt "Szkoła liderów – edukacja i podnoszenie kompetencji radnych Młodzieżowej Rady Powiatu w Płocku oraz ich opiekunów" został współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego z programu Mazowsze dla Młodzieży. Jest to jasny sygnał, że inwestycja w młode pokolenie jest kluczem do budowania silnej i świadomej społeczności lokalnej.


Powiat Płocki