Naprawy ulic w Płocku - sprawdź, gdzie będą utrudnienia
W związku z trwającymi pracami drogowymi, kierowcy muszą przygotować się na pewne utrudnienia w ruchu. Najbliższe dni przyniosą zmiany, które mogą wpłynąć na codzienne trasy mieszkańców. Sprawdźmy, w których miejscach będą prowadzone roboty drogowe i jakie dokładnie działania zostaną podjęte.

Naprawa poboczy na Trasie ks. Popiełuszki

W środę, 26 czerwca, drogowcy skupią się na naprawie poboczy wzdłuż Trasy ks. Popiełuszki. Prace będą prowadzone na odcinku od ronda im. 19 Pułku Piechoty Odsieczy Lwowa na Tokarach do ronda bł. o. Honorata Koźmińskiego w Ciechomicach. Remont ten jest konieczny ze względu na rozmycia, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla kierowców. Prosimy o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze.

Prace nad ciekami wodnymi przy ul. Popłacińskiej

Równocześnie, ekipy remontowe będą działać przy ul. Popłacińskiej, gdzie zaplanowano naprawę cieków wodnych. Działania te mają na celu poprawienie odprowadzania wód opadowych, co jest szczególnie ważne w obliczu nadchodzących letnich burz. Mieszkańcy i kierowcy korzystający z tej ulicy powinni być przygotowani na tymczasowe zmiany w organizacji ruchu.

Modernizacja ulic Przemysłowej i Chopina

Prace drogowe obejmują także kompleksowe modernizacje i przebudowy innych kluczowych ulic. Na ul. Przemysłowej, od galerii handlowych do skrzyżowania z ul. NSZ, trwają działania mające na celu poprawę nawierzchni. Mimo robót, dojazd do placówek handlowych jest wciąż możliwy, co minimalizuje utrudnienia dla klientów.

Podobne prace odbywają się na ul. Chopina, od skrzyżowania z ul. Obrońców Płocka 1920 roku do pawilonów handlowych i banku. Modernizacja tej ulicy ma na celu poprawę jej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowników.

Roboty drogowe na ul. Podgórze i Kapitańskiej

W Borowiczkach, na ul. Podgórze, trwa przebudowa mająca na celu usprawnienie lokalnej infrastruktury drogowej. Prace te mogą powodować chwilowe utrudnienia, ale ich efektem będzie poprawa jakości codziennego przemieszczania się mieszkańców.

Na ul. Kapitańskiej na Radziwiu również prowadzone są roboty drogowe. Modernizacja tej ulicy jest częścią większego planu, który ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców tej części miasta.

Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i uważną jazdę w miejscach prowadzonych prac. Zmiany te, choć chwilowo uciążliwe, mają na celu długoterminową poprawę jakości naszych dróg.


Na podstawie: UM Płock