We wtorek, 27 lipca 2021 r., odbyła się kolejna narada Zarządu Powiatu. Wśród tematów i problemów poruszanych podczas posiedzenia nie zabrakło oczywiście omówienia sytuacji po skutkach nawałnic. A o czym jeszcze rozmawiano?

W gabinecie Starosty Płockiego Mariusza Bieńka spotkali się: Wicestarosta Iwona Sierocka, członkowie Zarządu Powiatu Bogdan Banaszczak i Paweł Jakubowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, Sekretarz Powiatu Michał Twardy, Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska oraz dyrektorzy i pracownicy wydziałów i jednostek Starostwa Powiatowego w Płocku, kompetentni do rozmów o sprawach poruszanych podczas posiedzenia.

Jeden z początkowych punktów obrad zgłosiła Wicestarosta Iwona Sierocka. To wniosek Związku Harcerstwa Polskiego o sfinansowanie warsztatów sportowych dla uczestników Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu płockiego organizowanych w Stanicy Harcerskiej w Gorzewie. Zarząd Powiatu rozpatrzył ten wniosek pozytywnie.

W dalszej części posiedzenia pracownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Krzysztof Rygier przedstawił szczegółową sytuację na terenie powiatu płockiego po przejściu nawałnic w połowie lipca i później. Tuż po pierwszych gwałtownych burzach, tylko w ciągu kilku godzin do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wpłynęło ok. 30 zgłoszeń. Głównie dotyczących powalonych drzew, zerwania dachów budynków, przerwach w dostawie prądu i wody. Na prośbę samorządów gminnych, w celu zabezpieczenia domostw, wydano folię i plandeki. W dalszym ciągu prowadzone są na terenie powiatu płockiego działania związane z usuwaniem skutków nawałnic. Do wsparcia jednostek PSP i OSP został skierowany pluton „Wichura” z Warszawy. Pluton nadal współpracuje ze służbami w powiecie. Powiatowe służby, inspekcje i straże pracują nieprzerwanie od momentu zaistnienia zjawiska. Sytuacja monitorowana jest na bieżąco.

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcin Błaszczyk – mając na uwadze powyższe informacje - złożył do Zarządu Powiatu wniosek o zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością awaryjnych napraw dróg oraz niwelowania innych szkód wyrządzonych przez nawałnice. Członkowie Zarządu, podkreślając konieczność pilnych napraw uszkodzonych dróg, podjęli pozytywną decyzję w tej kwestii.

Przy okazji Starosta Mariusz Bieniek poinformował, że kilka dni temu został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę drogi powiatowej nr 2910W Bronowo Zalesie – Ciachcin. To blisko dwukilometrowy odcinek, wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina. Koszt to prawie 3 mln zł.

W zakres inwestycji wejdą m.in.: rozbiórka istniejącej infrastruktury drogowej, przebudowa drogi głównej (poszerzenia do 5,5 m), budowa chodników, wykonanie obustronnych poboczy, wprowadzenie organizacji ruchu. Całość ma być gotowa latem przyszłego roku.

Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku
Posiedzenie Zarządu Powiatu w Płocku