W czwartek, 11 maja b.r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku odbyło się uroczyste podpisanie umów z czterema gminami powiatu płockiego na przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące tj. związane z prowadzeniem działań ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Blichowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagrobie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Łęgu Probostwie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewku Strzałkowskim.

Podczas spotkania Starosta Płocki Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz przekazał uroczyście mundur galowy dla Sekretarz Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego OSP RP w Drobinie druhnie Sylwii Kozłowskiej.

W uroczystym podpisaniu umów uczestniczyli: Starosta Płocki Sylwester Tadeusz Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka, Skarbnik Powiatu Katarzyna Leśniewska, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku Małgorzata Struzik, Wójt Gminy Bulkowo Gabriel Graczyk, Skarbnik Gminy Bulkowo Mariola Rzymkowska, Wójt Gminy Bielsk Józef Jerzy Rozkosz, Skarbnik Gminy Bielsk Anna Chrobot, Wójt Gminy Słupno Marcin Zawadka, Skarbnik Gminy Słupno Beata Łapiak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Krzysztof Wielec wraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Drobin Renatą Łukaszewską.

W spotkaniu uczestniczyli również druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych objętych dofinansowaniem.

Powiat Płocki wspiera Ochotnicze Straże Pożarne od lat przekazując środki finansowe na ich bieżącą działalność, której celem jest m. in. zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, a także wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie swojego działania.

Powiat Płocki po raz kolejny wspiera Ochotnicze Straże Pożarne
Powiat Płocki po raz kolejny wspiera Ochotnicze Straże Pożarne
Powiat Płocki po raz kolejny wspiera Ochotnicze Straże Pożarne
Powiat Płocki po raz kolejny wspiera Ochotnicze Straże Pożarne
Powiat Płocki po raz kolejny wspiera Ochotnicze Straże Pożarne
Powiat Płocki po raz kolejny wspiera Ochotnicze Straże Pożarne
Powiat Płocki po raz kolejny wspiera Ochotnicze Straże Pożarne