30 maja swoje święto mają rodzice zastępczy oraz prowadzący Rodzinne Domy Dziecka. Z tej okazji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku zaprosiło na wyjątkowy Piknik Integracyjny zorganizowany z okazji obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka.

Na Pikniku spotkali się ci, którym idea rodzicielstwa zastępczego leży bardzo na sercach. Rodzicielstwo zastępcze to bardzo potrzebna i bezpieczna forma opieki nad dziećmi, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą być pod opieką rodziców biologicznych.

W wydarzeniu uczestniczyli organizatorzy, czyli pracownicy PCPR w Płocku, samorządowcy, ale przede wszystkim rodziny, które nie mają tych samych korzeni.  Udowadniają oni, że miłość, dobroć i życzliwość nie muszą wynikać z pokrewieństwa. Rodzice zastępczy otworzyli swoje serca i znaleźli w nich miejsce dla dzieci, które tak bardzo potrzebowały bliskości, zrozumienia, wsparcia, miłości.

Imprezę wspólnie otworzyli zaproszeni goście a byli to: Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, Wicestarosta Iwona Sierocka, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski. Rolę gospodyni wydarzenia pełniła Małgorzata Lewandowska – Dyrektor PCPR w Płocku.

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego życzymy wszystkim opiekunom zastępczym, serdeczne życzenia i wyrazy uznania za niezwykłą pracę i oddanie, które codziennie wkładacie w opiekę nad potrzebującymi dziećmi. Życzymy, by Wasze serca wypełnia duma z tego, że jesteście wzorem dla innych do naśladowania. By każdy dzień niósł mnóstwo dobrych i pogodnych chwil, a uśmiech na twarzy dzieci był nagrodą za trud jaki wkładacie w ich wychowanie.  

 

Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
Piknik integracyjny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego