UM Płock: Rozdysponuj 6,3 mln zł w Budżecie Obywatelskim. Zgłoś swój projekt!
W Płocku rusza kolejna odsłona Budżetu Obywatelskiego, oferując mieszkańcom wyjątkową okazję do wpływania na przyszłość swojego miasta. Z pulą ponad 6,3 mln zł czekającą na innowacyjne projekty, społeczność ma szansę realizować marzenia o lepszej przestrzeni do życia. Czy Wasze pomysły przyczynią się do zmiany oblicza Płocka?
  1. Start XIII edycji Budżetu Obywatelskiego Płocka zapowiedziano na 26 lutego; mieszkańcy decydują o podziale 6,3 mln zł.
  2. Prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, zachęca do aktywnego uczestnictwa, podkreślając dotychczasowe sukcesy - miejsca rekreacji, boiska, zieleń.
  3. Zgłaszane propozycje, które zwyciężą we wrześniowym głosowaniu, zostaną zrealizowane w 2025 roku.
  4. Nabór projektów kończy się 17 marca; pomysły podlegają weryfikacji.
  5. Wprowadzono zmiany w regulaminie: szczegółowy katalog projektów ogólnomiejskich, zasady dotyczące lokalizacji i dostępności projektów.
  6. Zgłaszanie projektów i głosowanie otwarte dla wszystkich mieszkańców, osoby poniżej 13. roku życia zgodę opiekuna.
  7. Trzy sposoby zgłoszenia projektów bezpośrednio przez mieszkańców.
  8. Wymóg dołączenia listy poparcia - 15 osób dla projektu ogólnomiejskiego i 0,1% mieszkańców dla projektu osiedlowego.
  9. Limit finansowy projektów: do 2 mln zł dla ogólnomiejskich i 550 tys. zł dla osiedlowych.

Decydując się na zaangażowanie w przedsięwzięcie, jakim jest Budżet Obywatelski Płocka, mieszkańcy otrzymują szansę na rzeczywistą zmianę swojego najbliższego otoczenia. Jest to unikatowa możliwość, by nie tylko śledzić zmiany wokół, ale stać się ich integralną częścią. Projekty, które przynoszą korzyści społeczności, budują poczucie wspólnoty i lokalnego patriotyzmu. Tak jak płatki śniegu składające się na ogromną kulę, indywidualne pomysły mieszkańców Płocka zgromadzone w Budżecie Obywatelskim mogą stworzyć coś wielkiego i znaczącego dla wszystkich.

Prezydent Andrzej Nowakowski podkreśla, że to właśnie dzięki zaangażowaniu mieszkańców, Płock rozwija się w kierunku miasta przyjaznego i odpowiadającego na potrzeby swoich obywateli. „Wszyscy chcemy, aby Płock był najlepszym miejscem do życia” – mówi, zachęcając do aktywnego uczestnictwa w Budżecie Obywatelskim.

Wprowadzone zmiany w regulaminie są odpowiedzią na potrzeby i sugestie mieszkańców wyrażone podczas konsultacji. Dzięki temu proces zgłaszania i realizacji projektów staje się bardziej przejrzysty i dostosowany do aktualnych potrzeb społeczności.

Wszystkie zainteresowane osoby powinny pamiętać o ważnych terminach i wymogach dotyczących zgłaszania projektów. To właśnie od aktywności i kreatywności mieszkańców zależą przyszłe zmiany w naszym mieście. Przekształćmy Płock we wspólny projekt, w którym każdy ma głos.


Według informacji z: UM Płock