Urząd Miasta Płocka informuje o pracach drogowych planowanych na dziś
Mieszkańcy Płocka muszą przygotować się na nadchodzące utrudnienia w ruchu drogowym. W najbliższych tygodniach planowane są prace modernizacyjne, które wpłyną na codzienne podróże po mieście.
  1. 17 kwietnia zostanie zamknięty odcinek ul. Chopina od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ul. Obrońców Płocka 1920 roku.
  2. Przejazd pozostanie otwarty na skrzyżowaniach przy wymienionych ulicach, co pozwoli na płynniejszy ruch w pozostałych częściach miasta.
  3. Drugi etap prac rozpocznie się w połowie maja i obejmie całkowite zamknięcie modernizowanego fragmentu ul. Chopina.
  4. Mieszkańcy mogą zgłaszać problemy z infrastrukturą drogową przez telefon interwencyjny Miejskiego Zarządu Dróg lub za pomocą aplikacji LocalSpot.

Zrozumienie tych zmian jest kluczowe dla planowania codziennych tras. Prace na ul. Chopina są niezbędne dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania. Chociaż mogą one spowodować tymczasowe niedogodności, finalny efekt modernizacji przyniesie długoterminowe korzyści dla wszystkich użytkowników drogi.

Drogowcy są świadomi potencjalnych niedogodności i zapewniają, że będą reagować na bieżąco na wszelkie zgłoszenia mieszkańców dotyczące stanu jezdni, ścieżek rowerowych czy chodników. Współpraca i cierpliwość społeczności są kluczowe w tym okresie intensywnych prac drogowych.


Wg inf z: Urząd Miasta Płocka