Prezydent Andrzej Nowakowski wita uczestników inauguracyjnego posiedzenia Komisji PPP Związku Miasta Polskich
Od lewej: Lilianna Bogusz - dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Adam Lewandowski, burmistrz Śremu, opiekun komisji PPP z ramienia Zarządu ZMP, Jacek Terebus - zastępca prezydenta Płocka