UM Płock: Promocja książki „Tadeusz Mazowiecki. Pisma i dokumenty. Premier 1989-1990”
Zanurz się w odmęty historii najnowszej Polski dzięki unikatowej książce o Tadeuszu Mazowieckim – pierwszym niekomunistycznym premierze po wojnie. Spotkanie z twórcami dzieła już 8 lutego w Płocku!
  • Mediateka w Płocku gości promocję tomu poświęconego Tadeuszowi Mazowieckiemu.
  • Prof. Andrzej Friszke oraz bliscy współpracownicy premiera wezmą udział w panelu dyskusyjnym.
  • Publikacja ukazuje zarówno dokumenty z epoki, jak i późniejsze refleksje Mazowieckiego.
  • Wstęp na wydarzenie jest wolny – spotkanie odbędzie się na ul. Kościuszki 3b.

Mówi się, że historia pisana jest przez zwycięzców, ale czy zawsze musi to być historia odległa? W Płocku będziemy mieli okazję przenieść się w czasy przemian, które ukształtowały współczesną Polskę. Pod pokładem Mediateki, w czwartek o godzinie 17:00, odbędzie się wydarzenie poświęcone osobie i dziedzictwu Tadeusza Mazowieckiego.

Podczas wydarzenia odbędzie się prezentacja książki „Tadeusz Mazowiecki. Pisma i dokumenty. Premier 1989-1990”, której redaktorami naukowymi są Andrzej Kaczyński, Wojciech Mazowiecki i Jacek Wojnicki, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie to będzie okazją, by zgłębić dwie dekady polskich poszukiwań tożsamości pożegnalnej dla komunizmu.

Spod pióra Tadeusza Mazowieckiego wyłania się obraz lidera o głębokim przekonaniu o sile wartości i etyki w polityce. "Politykę postrzegał jako działanie dla dobra wspólnego. Dziś już nie jest to cecha, która kojarzy się z politykami. Dlatego warto przypomnieć, że politykę można uprawiać inaczej i że można było ją tak uprawiać jeszcze niedawno" – czytamy na stronie wydawnictwa. Rząd, którym kierował, stał się fundamentem dla nowego porządku w kraju znajdującym się w ruinie po latach komunistycznego zarządzania.

Spotkanie z twórcami książki będzie nie tylko okazją do refleksji nad przeszłością, ale też do konfrontacji z pytaniami o tożsamość współczesnej polityki. W dyskusji udział wezmą wybitni goście, między innymi prof. Andrzej Friszke, Wojciech Mazowiecki oraz Andrzej Celiński. Dyskusję poprowadzi doświadczony moderator Roman Góralski.

Przypominamy, że spotkanie odbędzie się przy ulicy Kościuszki 3b i jest otwarte dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć, jakie były przyczyny i skutki najważniejszych decyzji politycznych przełomu lat 80. i 90. Stańmy razem w Mediatece, by oddać hołd politykowi, który na kartach historii zapisał się jako człowiek wartości i działania na rzecz dobra wspólnego.


Opierając się na: UM Płock