- Z okazji nadchodzącego Święta Policji chciałabym w imieniu Samorządu Powiatu Płockiego podziękować wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ofiarną i pełną poświęcenia służbę, za wysiłek i trud oraz działania, które podejmujecie w codziennej pracy dając mieszkańcom naszego regionu coraz większe bezpieczeństwo - zwróciła się do zgromadzonych Wicestarosta Płocki Iwona Sierocka

W czwartek 11 lipca z okazji nadchodzącego Święta Policji odbył się uroczysty apel na terenie Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Płocku. Spotkanie rozpoczęła Mszą Św. Polowa, następnie miał miejsce uroczysty apel, na którym odznaczono wielu zasłużonych Policjantów.

Ustawa z dnia 24 lipca 1919 roku o policji państwowej dała początek historii polskiej policji, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Wcześniej na terytorium obejmującym granice Królestwa Polskiego funkcjonowały dwa organa porządku publicznego, mianowicie Milicja Ludowa powołana dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego z dnia 5 grudnia 1918 roku oraz Policja Komunalna powołana dekretem Naczelnika Państwa z dnia 9 stycznia 1919 roku. Był to pierwszy krok, skutkujący scaleniem wszystkich służb o charakterze policyjnym na terenie II RP - Straży Ludowej później Żandarmerii Krajowej byłej Dzielnicy Pruskiej i Żandarmerii Krajowej Galicji oraz pomniejszych lokalnych struktur, jak Policji Państwowej Litwy Środkowej czy Policji Województwa Śląskiego. Ostatecznie, jednolitą strukturę Policji nadało rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 6 marca 1928 roku. Nawiązując do tradycji Policji Państwowej, w lipcu 1995 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 24 lipca – Świętem Policji. W tym roku obchodzimy 100 rocznicę powstania polskiej Policji.