Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

 

Od uruchomienia akcji kurierskiej w Starostwie Powiatowym w Płocku, Urzędzie Miasta i Gminy Drobin, Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin, oraz Urzędach Gmin: Bulkowo, Łąck, Nowy Duninów, Słubice, Staroźreby rozpoczęły się dwudniowe Ćwiczenia obronne „Zielony Jar- 2019”.

Drugiego dnia akcja przeniosła się na teren Starostwa Powiatowego w Płocku. Na początek przemieszczono część pracowników Starostwa w bezpieczne, zapasowe miejsce pracy. Następnie odbyła się ewakuacja pracowników i interesantów z budynku Starostwa Powiatowego a na zakończenie odbył się pokaz działania służb ratowniczych.

-To ćwiczenie na pewno ma ogromne znaczenie dla nas wszystkich, chodzi o to abyśmy mogli sprawdzić  trzeźwość umysłu i jasność reakcji– powiedziała Mariusz Bieniek Starosta Płocki, kierownik ćwiczenia.    

Ćwiczenia zakończyły się konferencją główną,  podczas której uczestniczące służby złożyły meldunki ze zrealizowanych celów, a Starosta Płocki podziękował wszystkim zaangażowanym w działania.  

  - Serdecznie dziękuje za bardzo poważnie potraktowanie tego ćwiczenia. To bardzo cenna lekcja, w trakcie której wymienialiśmy różnego rodzaju  uwagi . Ważnym jest dla nas, aby zapewnić  bezpieczeństwo wszystkim pracownikom oraz  interesantom. Policja, Straż Pożarna, Wojsko, wszystkie inne służby i agendy,  które brały udział w akcji, działają w pełni profesjonalnie. Dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu akcji. Wielu naszych pracowników, szczególnie z innych  jednostek,  ma na co dzień do czynienia z wieloma zagrożeniami, to jest część  ich pracy, natomiast dla osób pracujących w tym budynku było to niezwykłe oświadczenie. Państwa zaangażowanie świadczy o profesionalizmie. Chciałbym podziękować za wsparcie nas w tej akcji, ale także korzystając z tej okazji  podziękować za codzienną państwa  pracę, bo dzięki Wam wszyscy czujemy się bezpiecznie.