W dniu 14 listopada, pod przewodnictwem Starosty Płockiego – Mariusza Bieńka odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Podczas posiedzenia omówiono:

  • stan bezpieczeństwa budowlanego na terenie powiatu;
  • wysłuchano informacji o formowaniu się 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym 64 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Płocku,
  • informacji o przygotowaniu służb do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020,
  • pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu na rok 2020 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu płockiego.

W trakcie posiedzenia Starosta Płocki Mariusz Bieniek wręczył mł.insp. Mariuszowi Kryszkowskiemu, Komendantowi Miejskiemu Policji w Płocku, akt powołania w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku .

Na zakończenie Starosta Płocki podziękował wszystkim członkom Komisji, powiatowym służbom, inspekcjom i strażom za dotychczasową pracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu płockiego.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku