Tymczasowe ograniczenia w ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 3759W Szumanie – Bielsk zapowiada Zarząd Dróg Powiatowych. Utrudnienia związane będą z przebudową mostów w miejscowościach SIEMIENIE i GIŻYNO w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3759W Szumanie - Bielsk”.

Od 17 lutego 2020 roku utrudnienia w ruchu występować będą w miejscowości Siemienie gmina Drobin od km 8+100 do km 8+400. Przewidywany termin zakończenia prac to 20 kwietnia 2020 roku. Kolejne prace planowane są w miejscowości Giżyno gmina Bielsk od 12+300 do km 12+700. Przewidywany termin utrudnień: od 20 kwietnia 2020 roku do 31 maja 2020 roku.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożność!!!