Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta PłockPrezydent Płocka Andrzej Nowakowski odwołał funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania