Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Płock

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje,  że w związku z gwałtowanym wzrostem zachorowań na COVID-19 od 10 października cały kraj zostanie objęty strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej.

Najważniejszą zmianą, którą odczują mieszkańcy powiatu płockiego oraz osoby przebywające na terenie powiatu, jest wprowadzenie obowiązku zasłaniania ust i nosa w każdej przestrzeni publicznej. Oznacza to, że maseczki, przyłbice czy inne elementy odzieży służące do zakrycia części twarzy należy nosić również na otwartej przestrzeni. Należy pamiętać, by zasłonięte były zarówno usta, jak i nos.  Odsłoniętą twarz mogą mieć te osoby, których stan zdrowia nie pozwala na ich zasłanianie. W przypadku kontroli należy okazać odpowiednie dokumenty medyczne, które potwierdzą ten stan rzeczy.

We wszystkich strefach zmienią się również limity osób, które mogły brać udział w imprezach okolicznościowych czy rodzinnych, takich jak wesela. Od dnia 17 października 2020 r. wesela i inne uroczystości rodzinne będą się odbywały przy ograniczeniach 75 osób w strefie żółtej i 50 w czerwonej.

Ponadto w zgromadzeniach udział będzie mogło brać maksymalnie 150 osób, przy zachowaniu odległości 100 metrów pomiędzy zgromadzeniami. W żółtej strefie w lokalach gastronomicznych obowiązywał będzie limit 1 osoby na każde 4m2 powierzchni.

W powiatach oznaczonych kolorem żółtym obowiązywać będą ograniczenia w wydarzeniach kulturalnych. W przestrzeni zamkniętej widownia będzie mogła być zapełniona w 25% dostępnych miejsc, natomiast w imprezach plenerowych uczestniczyć będzie mogło nie więcej niż 100 osób.

O zmianach w obostrzeniach przeczytać można na stronie internetowej resortu zdrowia.

Aktualną liczbę zachorowań (z podziałem na województwa) przedstawia rządowa mapa zakażeń koronawirusem 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=rz%C4%85dowa+mapa+zaka%C5%BCe%C5%84+koronawirusem+%28SARS-CoV-2%29.