Ochrona powietrza i klimatu, wsparcie dla sołectw, działkowców oraz organizacji pozarządowych – to działania w powiatach płockim, gostynińskim i sierpeckim, które otrzymały wsparcie samorządu województwa. Na ich realizację władze regionu przeznaczą ponad 2,6 mln zł. Dziś umowy z beneficjentami podpisał Marszałek Adam Struzik. W wydarzeniu uczestniczył również Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz.

Nowe place zabaw, siłownie plenerowe i oświetlenie

Mazowsze dla sołectw to jeden z pierwszych programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Tylko w tym roku wsparcie w wysokości blisko 11,6 mln zł otrzymają aż 1172 projekty. Z tej puli 124 to inicjatywy z powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego. Na ich realizacje władze regionu przeznaczą ponad 1,2 mln zł. Dzięki tym środkom powstaną nowe place zabaw, siłownie plenerowe, punkty informacyjne czy oświetlenie uliczne.

Ogródki działkowe z Zielonki i Otwocka ze wsparciem Mazowsza

W ramach programu Mazowsze dla działkowców samorządy mogły ubiegać się o wsparcie m.in. na nowe oświetlenie, modernizacje ogrodzenia czy zakup sprzętu do pielęgnacji zieleni. W tym roku samorząd województwa dofinansuje projekty 101 rodzinnych ogrodów działkowych, na których realizację przeznaczy ponad 1,5 mln zł. Wsparcie w wysokości ponad 40 tys. zł otrzymają także 2 ogrody działkowe z Gostynina i Sierpca.

Mazowieckie gminy i powiaty stawiają na czyste powietrze

W ramach czwartej edycji autorskiego programu wsparcia samorządu województwa mazowieckiego samorządowcy zgłosili blisko 200 projektów, spośród których radni województwa wybrali 179 do dofinansowania. Z powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego wsparcie w wysokości 218 tys. zł otrzyma 15 inicjatyw. Dotyczą one m.in. zakupu oczyszczaczy powietrza, warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców czy zakupu i montażu urządzeń do pomiaru jakości powietrza. 

803 tys. zł na ochronę klimatu

Utworzenie miejskiej zielonej przestrzeni, montaż lamp solarnych czy nowe nasadzenia - to przykłady projektów ekologicznych, które jeszcze w tym roku zostaną zrealizowane na Mazowszu. W sumie powstanie 105 inwestycji, na których realizacje władze regionu przeznaczą ponad 8,1 mln zł. Wsparcie w wysokości ponad 803 tys. zł otrzyma także 12 projektów z powiatów płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego.

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Wsparcie z budżetu samorządu Mazowsza na ochronę powietrza oraz ochronę środowiska przed hałasem otrzymają także organizacje pozarządowe. W subregionie płockim pomoc w wysokości blisko 103 tys. zł trafi na realizację 3 inicjatyw.

To nie jedyne wsparcie. W regionie płockim pomoc w wysokości 100 tys. zł otrzymają także organizacje zajmujące się opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Dofinansowane zostaną 4 inicjatywy.

Kolejne 73 tys. zł dla organizacji pozarządowych trafi na realizację 4 inicjatyw z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Wsparcie otrzymają także organizacje pozarządowe zajmujące się upowszechnianiem produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych oraz rolnictwa ekologicznego i roli pszczół w środowisku naturalnym. W subregionie płockim 75 tys. zł z budżetu województwa trafi na realizację 7 inicjatyw.

Lista projektów znajduje się w załączniku.

-----------------------------------------------------

Źródło: www.mazovia.pl

Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza
Ponad 170 inwestycji w subregionie płockim ze wsparciem Mazowsza